Napisz do nas wiadomość

Formularz zapytania CATI

Dane kontaktowe

Szczegóły zapytania

Przekazywane nam Państwa w powyższym formularzu informacje stanowiące dane osobowe są administrowane przez Biuro Badań Rynkowych AgriContact Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Metalowej 5 (dalej AgriContact). Zebrane dane osobowe (tj. imię i nazwisko, adresy e-mail i/lub nr telefony) zbierane są przez AgriContact w celu realizacji kontaktu z Państwem (udzielenia odpowiedzi, przesłania zamówionej oferty). Dane te mogą być udostępnione pozostałym spółkom z grupy kapitałowej (Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., Hortpress Sp. z o.o.). Dane są podawane przez osoby, których dotyczą, dobrowolnie, niemniej bez ich podania nie jest możliwa realizacja kontaktu ze strony AgriContact.

Każdej osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, zgłoszenia sprzeciwu, żądania ograniczenia ich przetwarzania, w każdym momencie prawo do wycofania udzielonych zgód, a także prawo żądania usunięcia przetwarzanych danych.

pełna treść klauzuli informacyjnej
Sprawdź co możemy dla Ciebie zrobić

Skontaktuj się